internista kalisz

Kilka słów o specjalizacji - lekarza internisty / rodzinnego

Kim jest Internista - Internista to wysoko wyszkolony lekarz, który mając dobre zrozumienie podstaw patofizjologicznych umie prowadzić diagnostykę i terapię większości chorób osób dorosłych, nie wymagających stosowania metod zabiegowych. Internista widzi chorego całościowo, prowadząc leczenie uwzględnia stan całego organizmu i inne determinanty dobrostanu chorego (psychiczne, społeczne, środowiskowe itp.), umie współpracować z lekarzami wąskich specjalności oraz lekarzami dyscyplin zabiegowych i koordynować działania całego zespołu leczącego.

Medycyna rodzinna – dział medycyny, mający na celu zapewnienie wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, holistycznej opieki medycznej. Lekarz Rodzinny jest pierwszym i podstawowym ogniwem opieki medycznej w wielu systemach opieki zdrowotnej, tworząc tak zwaną Podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami-specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do leczenia i diagnostyki w oddziałach szpitalnych oraz klinikach.